Pomiar wody bezpowrotnie zużytej

Woda bezpowrotnie zużyta to woda wykorzystywana m.in. do podlewania zieleni wokół domu, która nie jest odprowadzana jako ścieki do sieci kanalizacyjnej.

 Zgodnie z art.27 ust.6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

Montaż danego wodomierza powinien być wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • dodatkowy wodomierz montuje się w celu odliczenia wody zużytej, która nie powraca w postaci ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej;
 • należy zamontować wodomierz możliwie blisko zaworu czerpalnego wychodzącego na zewnątrz budynku od strony piwnicy;
 • zarówno przed jak i za wodomierzem musi być odcinek prostej o długości 25 cm;
 • należy wyposażyć wodomierz w zawór odcinający z kurkiem spustowym montowanym przed wodomierzem;
 • zarówno zawór jak i wodomierz montować o średnicy ½ cala;
 • wskazania na wodomierzu dodatkowym nie mogą ulegać zmianom poza okresem wegetacji roślin;
 • wodomierz dodatkowy należy zamontować wyłącznie za wodomierzem głównym;
 • nie można stosować łączników śrubunkowych, trójników zaślepianych i przewodów giętkich na odcinku instalacji od wodomierza ogrodowego do punktu czerpalnego;
 • wodomierz musi mieć ważną legalizację;
 • wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenie pochodzące od rur i armatury oraz działanie temperatury poniżej 0°C.

Chęć zamontowania wodomierza dodatkowego należy bezwwzględnie zgłosić do Zakładu, poprzez stronę z e-rejestaracją zgłoszeń: https://ebok.gzgk.pl:444/Home/Zgloszenie (wybierająć odpowiednią kategorię zgłoszenia) lub na adres e-mailsekretariat@gzgk.pl 

Istnieje możliwości odczytów radiowych z podliczników (wodomierzy ogrodowych, ściekomierzy) po zamontowaniu odpowiednio dobranych urządzeń zgodnych ze standardem odczytu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Kompatybilny wodomierz i nakładka radiowa z systemem e-usług „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców” to wodomierz firmy Apator model JS Smart+ o średnicy DN15  lub DN20 ze zintegrowaną nakładką radiową AT-16-2.

Koszt zakupu oraz montażu wodomierza ogrodowego jest po stronie odbiorcy.

Po zamontowaniu urządzeń zostanie wykonany odbiór, spisanie protokołu przez konserwatorów w celu przekazania ich do eksploatacji.

Po pozytywnym odbiorze, inwestor będzie miał możliwość rozliczania z podlicznika, ilości pobranej wody bez naliczania dodatkowych opłat za odbiór ścieków.

Istnieje wiele firm oferujących wymianę wodomierza, choć w rzeczywistości można wykonać to samodzielnie, mimo to, nie jest to opłacalne z kilku powodów:

 • nawet jeśli dokonasz wymiany liczników własnoręcznie, i tak będziesz zmuszony zapłacić za ich legalizację, lepiej oddać więc cały proces w ręce specjalistów;
 • podczas tego typu zabiegów łatwo jest popełnić błąd i źle zamontować wodomierz lub nawet go zepsuć;
 • jeśli wymiany wodomierza podejmie się firma, w razie przyszłych problemów ze sprzętem możesz oczekiwać od wykonawcy profesjonalnej pomocy i wsparcia w rozwiązania problemu;
 • wszelakie prace instalacyjne łącznie z zakupem, ewentualną naprawą oraz obowiązkową legalizacją wodomierza (co 5 lat) leży po stronie odbiorcy usług, który sam ponosi koszty, więc lepiej oddać to profesjalistom;
 • po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z wyżej zamieszczonymi wymaganiami i tak należy wystąpić do GZGK o sprawdzenie montażu wodomierza, zaplombowanie wodomierza (podlicznika), za które również ponosi koszt odbiorca usług.
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry