Edukacja o ściekach

Ścieki  to wody zużywane podczas działalności człowieka. Ścieki składają się w 99% z wody, a zanieczyszczenia w nich obecne zajmują niewielki procent i występują w różnych formach – stałym, płynnym lub gazowym. Wśród nich mogą znaleźć się również te o właściwościach radioaktywnych.

Każdy z nas ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Wystarczy fakt, że przestrzegamy zasad mówiących o tym, aby nie wrzucać śmieci do toalety. Dzięki temu obniżamy koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków i zmniejszamy ilość awarii sieci kanalizacyjnej.

Niestety wielu mieszkańców posiada ,,złe’’ praktyki, które często wynikają z niewiedzy. Mowa o wrzucaniu wszelakich śmieci do odpływów kanalizacyjnych, co może skutkować tworzeniem zatorów w sieciach kanalizacyjnych a także stanowić zagrożenie dla pożytecznych mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki w oczyszczalniach.

Rocznie do kanalizacji wrzucamy setki ton odpadów rocznie. Owe śmieci powodują zatory będące przyczyną wielu awarii oraz utrudniają oczyszczanie ścieków.

Do sieci nie należy wrzucać:

 • Chusteczki nawilżane
 • Ręczniki papierowe
 • Pieluchy
 • Podpaski i tampony
 • Prezerwatywy
 • Słomki
 • Patyczki do lodów
 • Patyczki kosmetyczne
 • Płatki kosmetyczne
 • Opakowania po igłach
 • Bandaże
 • Plastry
 • Lekarstwa
 • Tłuszcz, oleje
 • Niedopałki papierosów
 • Torebki foliowe
 • Baterie
 • Żywność stała, resztki jedzenia, zepsute jedzenie, fusy kawy lub herbaty
 • Włosy
 • Gumy do żucia
 • Ziemia z doniczek
 • Zabawki
 • Chemikalia
 • Zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki
 • Korki, nakrętki
 • Żwirek z kuwety lub wiórki z klatki gryzonia domowego
 • Gazety, tektura
 • Elementy garderoby (pończochy, rajstopy)
 • Materiały budowlane, farby, gruz, popiół, kostki brukowe, cegły, itp.

 

SKUTKI WRZUCANIA ŚMIECI DO KANALIZACJI

 • wybijanie ścieków w piwnicy budynku;
 • brak odprowadzenia ścieków, zatory;
 • zapychanie rur kanalizacyjnych;
 • wzrost populacji szczurów w kanałach;
 • uciążliwy, przykry zapach z kanalizacji

UTRUDNIENIA JAKIE POWODUJĄ ŚMIECI WRZUCANE DO KANALIZACJI

 • Z powodu niewielkiej średnicy przyłącza kanalizacyjnego, które wynosi 15-20 cm, można je łatwo zablokować. Dodatkowo wrzucane do sieci śmieci tworzą zatory, co sprzyja namnażaniu się bakterii w odpływach.
 • Zatory tworzą również zużyte oleje roślinne i tłuszcze, które tężeją i przez to zatykają sieć kanalizacyjną, sieciowe przepompownie ścieków oraz urządzenia obecne na oczyszczalni
 • Kolejnym problemem na przepompowniach ścieków są artykuły higieny i opatrunki, które zatykają wloty pomp, nawijają się na ruchome elementy pomp, przez co je blokują i powodują awarię. Oprócz tego zatykają sita na oczyszczalni i blokują pompy.
 • Podobnym problemem do wyżej opisanych są włosy, które tak jak opatrunki nawijają się na elementy wirujące urządzeń powodując ich zatykanie. Ponadto gromadząc się stanowią siedlisko licznych bakterii i powodują nieprzyjemny zapach wydobywający się z odpływów.
 • Szczury są przyciągane do kanalizacji przez resztki jedzenia. Jeżeli wrzucamy pozostałości po obiedzie do sedesu przyczyniamy się do zwiększenia populacji tych gryzoni.
 • Niektóre substancje i śmieci wrzucane do kanalizacji są zagrożeniem dla organizmów wodnych, które żyją w wodach powierzchniowych, gdzie odprowadzane są oczyszczone ścieki.
 • Substancje szkodliwe zawarte w niedopałkach papierosów działają szkodliwie na pożyteczne mikroorganizmy oczyszczające ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
 • W przypadku wrzucenia zużytych igieł może dojść do zranienia i w konsekwencji np. zakażenia groźnymi chorobami, przez pracowników serwisujących (eksploatujących) sieć i obiekty kanalizacyjne (sieciowe i przydomowe przepompownie ścieków).

Dla większości organizmów wodnych silnymi truciznami są również węglowodory ropopochodne będące składnikami olejów silnikowych. Wystarczy jedna kropla ropy naftowej aby skutecznie zanieczyścić 1000 litrów wody.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry