Zasady ustalania taryf

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków regulują:

  • Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (eli.gov.pl/eli/DU/2020/2028/ogl)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (eli.gov.pl/api/acts/DU/2018/472/text/I/D20180472.pdf)

Dodatkowo proponujemy zapoznać się z opracowaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do pobrania ze strony:  https://wody.gov.pl/images/dokumenty/broszura-taryfy.pdf

Autor opracowania: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, któremy przysługują prawa autorskie, wskazujemy źródło: https://wody.gov.pl/images/dokumenty/broszura-taryfy.pdf

Informacja dodatkowa o prawach autorskich:

Niniejsze opracowanie łącznie ze wszystkimi ilustracjami i schematami jest chronione prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przysługują Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.
© Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2019
Kopiowanie, przetwarzanie w systemach elektronicznych, tłumaczenie oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie niniejszego opracowania lub jego fragmentu wymaga wskazania autora opracowania i źródła.

Publikacja przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji Wydawca: ISBN 978-83-953525-0-8 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa tel.: +48 (22) 37 20 215 email: https://wody.gov.pl/images/dokumenty/broszura-taryfy.pdf

 

 

 

Załączniki1 plik(i)
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry