Archiwalne taryfy

Decyzja WA.RET.070.1.373.4.2018 z dn. 21.12.2018 r. orzekająca o określeniu Taryfy tymczasowej dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Decyzja stała się ostateczna 15.01.2019 r.

Zgodnie z art. 24c ust. 7.  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 tj.) Taryfę tymczasową stosuje się do czasu wejścia w życie Taryfy zatwierdzonej.   

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją nr WA.RZT.070.1.373A.25.2019 z dn. 25.05.2022 r. zatwierdził Taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mińsk Mazowiecki na okres 3 lat.

Taryfa zatwierdzona z cenami i stawkami opłat za wodę oraz za ścieki obowiązuje od 23.06.2022 r. i dostępna jest na stronie: Aktualne taryfy - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim (gzgk.pl)

Załączniki1 plik(i)
  • Decyzja_Nr_WA_RET_070_1_373_4_2018_dotyczaca_tymczasowej_taryfy_za_wode_i_scieki_na_terenie_Gminy_Minsk_Mazowiecki_-_wersja_z_warstwa_tekstowa Pobierz plik
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry