Polityka prywatności

Polityka prywatności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym niniejszy dokument zawiera informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim przetwarza dane osobowe w rożnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. 

Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

 Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, z siedzibą przy ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zwanej dalej „ Administratorem”.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iodo@gzgk.pl. IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu www.gzgk.pl, może dojść do sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie różnych podstaw prawnych. Zależne jest to od kategorii danych osobowych, które są przetwarzane i celu przetwarzania. I tak na przykład Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim wykorzystuje adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę ( np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Cookies

W związku z udostępnieniem zawartości serwisu internetowego www.gzgk.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach pozostałych serwisów internetowych Gminnego zakładu Gospodarki komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.gzgk.pl . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są:

- do stosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio  wyświetlić stronę internetową, dostosowana do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu  korzystają ze strony internetowych, co umożliwią ulepszenie ich struktury i zawartości,

utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

dostarczenia użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

- w ramach serwisu internetowego www.gzgk.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające, zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu ,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie   wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach serwisów internetowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.gzgk.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym serwisu internetowego www.gzgk.pl, a następnie wykorzystane przez współpracującym z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć. Jeżeli chciałaby/ by, Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

- wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: gzgk@gzgk.pl

- lub wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: iodo@gzgk.pl 

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym oparciu o profilowanie.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gminny zakład Gospodarki komunalnej w Mińsku Mazowieckim przetwarza Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W sytuacji gdy nie zachodzi potrzeba wykonywania innych dodatkowych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo są zabezpieczane poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, aby bez dodatkowego klucza nie dało się ich odczytać. Informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

Uprawnienia podmiotów danych

Posiadacie Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych.

Wymienione wyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zgodnie z prawem może odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania, następuje tylko po wnikliwej analizie i gdy jest ona konieczna.

Swoje uprawnienia możecie Państwo realizować poprzez:

- wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: gzgk@gzgk.pl

- lub wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: iodo@gzgk.pl

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu danych osobowych.

Załączniki1 plik(i)
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI - GZGK w Mińsku Mazowieckim Pobierz plik
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry