Aktualne taryfy

Decyzja nr WA.RZT.070.1.373A.25.2019 z dn. 25.05.2022 roku o zatwierdzeniu taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mińsk Mazowiecki na okres 3 lat na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Decyzja stała się ostateczna 12.06.2022 r.

Zgodnie z  art. 24f ust 1. ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 15.06.2022 roku opublikowało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie Decyzję  nr WA.RZT.070.1.373A.25.2019 z dn. 25.05.2022 roku wraz z zatwierdzoną Taryfą z cenami i stawkami opłat za wodę oraz za ścieki obowiązującymi od 23.06.2022 roku.

Załączniki1 plik(i)
  • Decyzja nr WA.RZT.070.1.373A.25.2019 z dn. 25.05.2022 r. Pobierz plik
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry