Komunikat Nr 03/2023 z dnia 21.09.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Komunikat Nr 03/2023 z dnia 21.09.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim informuje, Konsumentów wody dostarczanej z wodociągu publicznego Stacji Uzdatniania Wody Zamienie (zwanej dalej SUW Zamienie), że zgodnie z KOMUNIKATEM nr 6 z dnia 20.09.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Zamienie wodę z wodociągu można spożywać po przegotowaniu wody minimum 2 minuty. Wodę należy przegotować używaną do:

  1. spożycia,
  2. do mycia zębów,
  3. mycia naczyń oraz owoców spożywanych na surowo np. jabłek,
  4. kąpieli noworodków.

Wodę należy przed jej użyciem pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Wodę do mycia i kąpieli np. w wannie, pod prysznicem, misce czy do spłukiwania toalet można używać bez przegotowania.

Prosimy nadal o zastosowanie się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim.

Z badań próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Zamienie w dniu 18.09.2023 r. wynika, że jakość wody uległa poprawie (nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli), jednak nadal jest podwyższona liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C.

W związku z tym nadal trwają prace dotyczące dezynfekcji wody podchlorynem sodu, kontynuowane będzie również płukanie układu wodociągowego. Kolejne próby wody do badań będą pobierane po przeprowadzeniu prac naprawczych planujemy pobrać próby do badań w następnym tygodniu tj. 39 tygodniu roku 2023.  

Ponadto w celach prewencyjnych woda będzie poddawana dezynfekcji przez cały okres prac na technologii uzdatniania wody SUW Zamienie. O terminie zakończenia prac i zakończeniu dezynfekcji poinformujemy odrębnym komunikatem.

Punkty zastępczego poboru wody do celów spożywczych przez ludzi zostały zamknięte z uwagi na to, że wodę warunkowo można spożywać dostarczaną przez sieć wodociągową.

Prosimy śledzić stronę internetową Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ww.gzgk.pl   oraz Gminy Mińsk Mazowiecki www.minskmazowiecki.pl  na których będziemy publikować kolejne komunikaty w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie.

Komunikaty zostaną również rozwieszone na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie, którego mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z SUW Zamienie.

 

Kierownik Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Małgorzata Komuda-Ołowska  

Załączniki1 plik(i)
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry