Konserwator Urządzeń Wodno – Kanalizacyjnych

Wymagania:
a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe branżowe lub pokrewne umożliwiające wykonywanie pracy na danym stanowisku lub średnie.
b) wymagany staż pracy:
– przy wykształceniu zasadniczym zawodowym – 2 lata,
– przy wykształceniu średnim – 1 rok.
c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)obywatelstwo polskie,
e)nieposzlakowana opinia,
f)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
g)prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:
a) obsługa Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków, Przepompowni i innych obiektów zarządzanych przez GZGK w Mińsku Mazowieckim,
b) obsługa, konserwacja i naprawa sieci wod. kan. wraz z przyłączami na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki;
c) obsługa techniczna odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
d) usuwaniem awarii oraz zapobieganiem ich występowania
e) obsługa i konserwacja powierzonego sprzętu służbowego,
f) informowanie przełożonemu o wystąpieniu awarii i wszelkiego rodzaju zajść.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,
Bardzo dobrą atmosferę w pracy,
Możliwość osobistego rozwoju.

Miejsce składania ofert pracy: GZGK w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Chełmońskiego 14, parter pokój 27, lub przesyłając życiorys zawodowy na adres e-mail: sekretariat@gzgk.pl wpisując w temacie wiadomości stanowisko którego dotyczy aplikacja.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – kliknij aby pobrać

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry